Mokyklėlėje ruošiame 4-ų klasių vaikus visiems keturiems dalykams: lietuvių kalba, matematika, anglų kalba, tikyba. Visų dalykų užduotis atspausdiname ir paduodame, tad nereikia pirkti jokių vadovėlių ar pratybų. Medžiaga yra surinkta iš įvairios litaratūros ir nuosekliai pritaikyta tik tai, ko reikia 4-os klasės  mokiniams.

Pirmai pamokėlei reikia turėti pusstorį sąsiuvinį langeliais, rašymo priemonę ir aplanką, kuriame būtų patogu laikyti atspausdintas užduotis.

Pamokėlių dažnumas priklauso nuo esamos situacijos, kartais užtenka vieno karto per savaitę, tačiau pasitaiko ir taip, kad pamokėlių skaičių reikia padidinti iki dviejų, kadangi vaikiukas sunkiau įsimena medžiagą ir vienos pamokėlės tiesiog nepakanka – ji tampa neefektyvi.

Pamokėlės trukmė 60 min. Kaina 15€.

Laikas ir tolimesnis veiksmų planas derinamas individualiai:

Mokytoja Zita: +370 629 91372   (lietuvių, anglų ir matematika)

Mokytoja Elena: +370 614 86944  (tikyba)

Pagalbą mokantis suteikiame norintiems stipriau pasiruošti stojimams į 9-ą klasę, tai ypatingai aktualu besiruošiantiems stotį į Vilniaus Jėzuitų gimnaziją bei Vilniaus licėjų, taip pat padedame pasirengti olipiadoms, valstybiniams egzaminams.

Papildomai pasirengti padedame matematikos ir lietuvių kalbos Pagrindinio Ugdymų Pasiekimų Patikrinimui (PUPP), kuris vykdomas visose mokyklose 10-oje klasėje.

Šiuo metu centre turime specialistų, kurie puikiai paruošia anglų kalbos ir matematikos egzaminams.

Vaikams ir jų tėvams po pirmos konsultacijos yra suteikiama informacija apie vaiko žinias ir rekomenduotiną mokymąsi. Pagal tai susitariama dėl tolimesnių pamokėlių bei jų apmokėjimo.

Būsimi devintokai dažniausiai mokosi 90 min. Kaina 19€.

Yra galimybė mokytis dviese arba tryse, su sąlyga, jei žinių lygis yra panašus. Daugiau kaip 3-ų vaikų vienu metu nemokome.

Mokyklėlėje priimame vaikus, kuriems sunku artikuliuoti, aiškiai tarti garsus. Gerinti tarimą ir mažinti kalbėjimo netikslumus padeda logopedė.

Visa informacija suteikiama telefonu: +370 610 71191 arba el. paštu: info@mokinkis.lt.

Laikas ir tolimesnis veiksmų planas derinamas individualiai.