Ruošiame stoti į 5 klasę.
Mokyklėlėje ruošiame 4-ų klasių vaikus visiems keturiems dalykams: lietuvių kalba, matematika, anglų kalba, tikyba. Visų dalykų užduotis atspausdiname ir paduodame, tad nereikia pirkti jokių vadovėlių ar pratybų. Medžiaga yra surinkta iš įvairios literatūros ir nuosekliai pritaikyta tik tai, ko reikia 4-os klasės  mokiniams.

Pamokėlių dažnumas priklauso nuo esamos situacijos, kartais užtenka vieno karto per savaitę, tačiau pasitaiko ir taip, kad pamokėlių skaičių reikia padidinti iki dviejų, kadangi mokinys sunkiau įsimena medžiagą ir vienos pamokėlės tiesiog nepakanka – ji tampa neefektyvi.

Pamokėlės dviese trukmė 60 min. Kaina €15.

Laikas ir tolimesnis veiksmų planas derinamas individualiai: +37060679040

Stojamieji į 9 klasę.

Pagalbą mokantis suteikiame norintiems stipriau pasiruošti stojimams į 9-ą klasę, tai ypatingai aktualu besiruošiantiems stotį į Vilniaus Jėzuitų gimnaziją bei Vilniaus licėjų, taip pat padedame pasirengti olipiadoms, valstybiniams egzaminams.

Papildomai pasirengti padedame matematikos ir lietuvių kalbos Pagrindinio Ugdymų Pasiekimų Patikrinimui (PUPP), kuris vykdomas visose mokyklose 10-oje klasėje.

Šiuo metu centre turime specialistų, kurie puikiai paruošia anglų kalbos ir matematikos egzaminams.

Vaikams ir jų tėvams po pirmos konsultacijos yra suteikiama informacija apie vaiko žinias ir rekomenduotiną mokymąsi. Pagal tai susitariama dėl tolimesnių pamokėlių bei jų apmokėjimo.

Būsimi devintokai dažniausiai mokosi tryse 90 min. Kaina 15/60min.

Yra galimybė mokytis vienam arba dviese, su sąlyga, jei žinių lygis yra panašus. Daugiau kaip 3-ų vaikų vienu metu nemokome.

Geriname vaikų žinias moksluose

Padedame moksleiviams suprasti mokykloje mokomą informaciją, keliame vaiko žinių lygį, kartu siekiame geresnių rezultatų. Po pirmosios pamokos-konsultacijos suteikiame grįžtamąjį ryšį, patariame kiek vaikui būtų geriausia lankyti pamokų per savaitę, kad pasiektume norimų rezultatų. Pamokai mokytojai kruopščiai pasiruošia, atrenka skirtingų uždavinių, kurie padeda nustatyti vaiko žinių lygį dalyke, spragas.

Tolimesnėms pamokoms mokytojai atsakingai paruošia tinkamus užduočių komplektus, testus iš įvairios literatūros. Medžiagą atspausdiname ir paduodame, tad nereikia pirkti jokių vadovėlių ar pratybų.

Vedame pamokas grupėse ir individualiai. Individualių pamokų kaina 30/60min., o lankant grupėje su kitais 1-2 vaikais pamokų kaina 15/60min.

Turint klausimų ar norint susitarti dėl pirmosios pamokos skambinkite telefonu +37060679040.

Priešmokyklinis ugdymas

Mokyklėlėje priimame vaikus, kurie aukštesniu lygiu nori pradėti mokytis jau darželyje. Priešmokyklinį, individualų ugdymą vykdo logopedė Gražina Tumienė.

Pas logopedę gali eiti ir tie darželinukai, kuriems sunku artikuliuoti, aiškiai tarti garsus. Gerinti tarimą ir mažinti kalbėjimo netikslumus padeda logopedė Gražina Tumienė. Pas šią logopedę žmonės atvyksta ir iš tolimų Lietuvos kampelių, nes ji ištaiso net ir labai sunkius atvejus. Skambinkite tiesiai logopedei ir susiderinkite dėl jums priimtino priėmimo laiko.

Visa informacija suteikiama telefonu: +37061012363 (Gražina) arba el. paštu: info@mokinkis.lt.

Laikas ir tolimesnis veiksmų planas derinamas individualiai.