D.U.K.

 • Nuotolinis uždavinių sprendimas. Kas jeigu turiu daug uždavinių iš skirtingų dalykų?

Galime tau padėti, tiesiog parašyk mums tiesiai į info@mokinkis.lt ir laiške nurodyk: 1. kiek ir kokių uždavinių turi; 2. iki kada reikia juos išspręsti; 3. vadovėlių/ knygų pavadinimus, iš kurių yra uždaviniai; 4. Prisek skenuotus arba fotografuotus uždavinius; 5. Savo vardą ir telefoną, kad galėtume susisiekti ir greičiau tau padėti.

Gavę laišką įvertinsime sprendimo kainą ir skubiai su tavimi susisieksime.

 • Kiek kainuoja pamokėlė su mokytoju 2-3 vaikų grupėje?

Pamokėlės kaina vienam vaikui lankant grupėjė yra 15€ valandai. Neformuojame mokymosi grupių didesnių kaip 3 vaikai. Mūsų mokyklėlės tikslas yra suteikti aukštesnio lygio ir ilgiau išliekantį mokymą, negu vaikai gauna mokykloje. Tuo būdu mokykloje gautos pagrindinės žinios yra sutvirtinamos ir stiprinamos iki egzamininio ir net olimpiadinio lygio.

 • Ar jūs ruošiate tik egzaminams, ar galima lankyti pamokėles norint tiesiog pagilinti žinias (nesiruošiant jokiems egzaminams)?

Mūsų mokyką neretai renkamasi norint palaikyti žinias, ir neprisidaryti spragų tarpinėse klasėse (5, 6, 7, 9 bei 10,11).
Taip pat vyksta įvairios olimpiados ir konkursai, kuriems pasiruošti padeda mūsų mokytojai. Jie yra sukaupę labai daug naudingos medžiagos, padedančioms vaikams geriau pasiruošti. Šios medžiagos taip pat siūlome įsigyti norintiems ruoštis savarankiškai. Visą parduodamų leidinių sąrašą galite rasti čia.

 • Ar įmanoma pasiruošti egzaminams į 5 klasę, nelankius jokių prieš tai būrelių?

Tikrai įmanoma. Svarbiausia pradėti mokymąsi likus bent jau pusei metų iki egzaminų. Patartina kreiptis prieš rugsėjo mėnesį, kadangi kuo anksčiau pradedama ruoštis egzaminams, tuo geresnį rezultatą galima išgauti ir maksimaliai padidinti galimybes įstoti.

 • Ar vaikams iš neturtingų šeimų įmanoma gauti nuolaidą mokesčiui už mokslą MOKINKIS mokykloje?

Tikrai taip. Norintys gauti nuolaidą mokesčiui už mokslą, reikia pateikti prašymą laisva forma, kuriame papasakojate savo šeimos situaciją. Prie laiško pridėkite visus dokumentus, kurie padėtų pagrįsti jūsų prašymą. Nuolaidą už mokslą gavę vaikai turi toliau stengtis iš pamokų pasiimti didžiausią naudą taip parodydami, kad vertina daiktą, kurį gavo pigiau nei kiti.

 • Ar reikia būti labai stipriai tikinčiu, norint mokintis Jėzuitų gimnazijoje?

Jėzuitai visais laikais pasižymėjo ypatingai moderniu ir tuo pačiu griežtu požiūriu į religiją. Tikrai niekas gimnazijoje nesimeldžia 3 kart į dieną. Taip, krikščionybė ir krikščioniškos vertybės (tokios kaip šeima, šeimos šventės, krikščioniško gyvenimo doktrinos) yra labai puoselėjamos. Iš jūsų vaiko tikrai nebus bandoma padaryti vienuolio, arba kunigo ir vaikai mokykloje nesimeldžia per kiekvieną pamoką. Jėzuitų gimnazijoje yra stipri krikščioniška pakraipa ir to skatinimas, bet tai yra labai saikinga ir tvarkingai suplanuota.

 • Ar MOKINKIS mokykla užsiima labdaringa veikla?

Taip. Mokinkis mokytojai ir administracija savanoriauja įvairiuose renginiuose, kuriuose galima padėti vaikams iš nepasiturinčių šeimų, pabėgėlių vaikams mokytis matematikos, lietuvių ir anglų kalbos. Į šiuos renginius MOKINKIS mokytojai kviečia prisijungti ir gimnazinio amžiaus mokinius, kuriuos mokina.

 • Per kiek laiko galima ištaisyti garsą “R” ikimokyklinio amžiaus vaikams? (logopedinis klausimas)

Priklausomai nuo vaiko, tokį garso sutrikimą galima ištaisyti per 3-8 užsiėmimus. Taip pat labai svarbus faktorius yra vaiko amžius. Jeigu vaikas vyresnis, persimokinti bus sunkiau. Vaikas būna jau įpratęs netinkamai tarti, todėl panaikinti blogą įprotį ir suformuoti visiškai naują reikalauja daug daugiau laiko ir pastangų.

 • Mes perėjome per labai daug skirtingų logopedžių ir niekas mums padėti negali. Ar įmanoma ištaisyti mūsų kalbos sutrikimus? (logopedinis klausimas)

Viena didžiausių šiuolaikinių logopedų bėdų yra tai, kad vaikui duodama minimaliai praktikos. Jeigu su vaiku, kuris blogai taria, yra vartomi paveiksliukai ir skaitomos knygutės, tai jam nuo to kalbėti lengviau nebus. Mokinti vaiką reikia su logopediniais instrumentais lavinant liežuvį, rodant kaip ir kokiu būdu reikia stengtis ištarti, kad vienas ar kitas garsas gautųsi tinkamas.

Dauguma pas mus atėjusių tėvelių ir mamyčių nustemba, kad mokymo principas – visiškai kitoks. Net ir silpniausias vaikas vos po vienos pamokėlės jau pradeda geriau, aiškiau kalbėti. Taip, mokymo principas kitoks, nes mums svarbu išmokinti vaiką, o ne ilgai mokinti ir tiesiog ‘rašyti atidirbtas valandas’ , kaip kad tai kartais nutinka valstybinėse įstaigose.

 • Mūsų šeimoje visiems labai nesisekė su užsienio kalbomis. Ar mūsų vaikui bus sunkiau išmokti anglų kalbą? (4 klasei)

Genai turi įtaką, to nepaneigsime. Tačiau net ir genialiausias vaikas sunkiai mokės anglų kalbą, jeigu ją skaitys tik knygose. Dauguma mokytojų mokyklose angliškai su vaikais nekalba. Nebando jų mokinti sakinių sudarymo, ar elementarių pasikalbėjimų. Dažniausiai iš kart mokinama gramatika, kuri be praktinio kalbos vartojimo – tampa tik teorija knygutėje.

Mūsų mokyklėlėje mokytojai net tik aiškina gramatiką, bet taip pat mokina kalbėti angliškai buityje, rekomenduoja filmus, kuriuos vaikai turi žiūrėti originalo kalba (anglų) namuose. Mes taip pat organizuojame anglų kalbos stovyklas, kur visą laiką su vaikais yra šnekama angliškai. Mūsų mokyklėlėje metus lankęs anglų kalbos pamokas ketvirtokas dažniausiai būna įprastos mokyklos 6 klasės lygio. Mūsų paruošti vaikai vėliau tarpmokyklinėse anglų kalbos olimpiadose rodo geriausius rezultatus, o mokytojai niekaip negali atsistebėti “iš kur gi toks gabus vaikas?”.

 • Mes perėjome per labai daug skirtingų logopedžių ir niekas mums padėti negali. Ar įmanoma ištaisyti mūsų kalbos sutrikimus?

3-jų metų vaikas dažniausiai jau šiek tiek kalba. Neretai vis dar painioja sakinių struktūrą, kartais netiksliai ar ydingai taria kai kuriuos garsus ar raides. Tokio amžiaus vaiką tėveliams reikia dažnai taisyti ir „padėti jam kuo tiksliau taisyklingai ištarti garsus“. Jeigu tėveliai skiria vaikui pakankamai dėmesio šiame amžiuje – dažniausiai tolimesnių kalbos problemų būna išvengiama.

Šiame amžiuje kalbėjimo netikslumai ir sutrikimai vadinami norma, nes jie savaime gali pasitaisyti. Tiesa, jeigu vaikas iki 3-jų metų iš viso nepradeda kalbėti – jau reikia pradėti aiškintis, kodėl taip gali būti.

4-ių–6-ių metų vaikai turi mokėti aiškiai kalbėti ir reikšti mintis. Jie turi tinkamai tarti visus garsus, mokėti „skaityti paveiksliukais“. 4-ių metų vaikas gali vis dar turėti tarimo problemų, tačiau į tai jau reiktų atkreipti dėmesį ir pradėti galvoti apie logopedą. Jeigu vaikas vis dar netiksliai šneka arba švepluoja iki 5-ių metų amžiaus, vadinasi, jo kalbos raida yra sulėtėjusi ir reikia vaiką skubiai mokyti tvarkingai kalbėti. Uždelstas ir per ilgai netaisytas tarimas tampa ydingu ir jį permokinti vėliau būna labai sudėtinga.

7-erių metų vaikai prie prieš eidami į 1-ą klasę turi mokėti:

   1. aiškiai kalbėti ir tarti garsus;
   2. būti psichologiškai subrendę eiti į 1 klasę.

Papildomai vaikai gali jau mokėti skaityti bei skaičiuoti elementarius veiksmus 1-10 ribose, tačiau tai nėra privaloma. Jeigu yra taip, kad vaikas prieš eidamas į 1-ą klasę jau moka ir skaityti ir rašyti, ir neblogai skaičiuoja – mokytojai gali rekomenduoti tokį vaiką leisti tiesiai į 2-ą klasę. Vaiko parengtumą mokyklai gali nustatyti psichologas arba logopedas ir pateikti oficialias išvadas mokyklai bei tėveliams. Logopedijos paslaugas mūsų mokyklėlėje teikia logopedė Gražina.